Přeskočit na hlavní obsah

Vzdělání zaměstnanců

Projekt 2018

Projekt 2015

Společnost ZIMBO CZECHIA s.r.o., předchůdce právního subjektu NOVÁK maso uzeniny s.r.o., v období od 1. června 2013 do 30. dubna 2015 realizovala grantový projekt: „Společně zvládneme být lepší“, s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/94.01491, jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a prostředků státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu bylo poskytnutí odborného vzdělání zaměstnanců společnosti ZIMBO CZECHIA s.r.o. V rámci realizace projektu proběhlo školení ve 3 klíčových oblastech: Odborné vzdělávání personálu prodejen, odborné vzdělávání vedoucích prodejen
a odborné vzdělávání oblastních vedoucích.

Stanovené cíle projektu byly splněny. Zaměstnanci získali kvalitní odborné vzdělání dle svých pracovních pozic. V počáteční fázi jsme proškolili oblastní vedoucí a na tato školení navázala výuka vedoucích prodejen. Další fází výuky bylo školení personálu prodejen napříč celou Českou republikou. Vytvořili jsme podnikový vzdělávací program, který i nadále budeme využívat při školení zaměstnanců naší firmy. Do projektu vstoupilo 504 žen a 95 mužů. V průběhu realizace projektu jsme proškolili 599 podpořených osob a z nich 372 osob získalo osvědčení a stali se úspěšně podpořenými osobami. Věnovali jsme se tématice rovných příležitostí žen a mužů. Statistiky jsme sledovali jejich zastoupení v každé klíčové aktivitě zvlášť. Vytvořili jsme grafy, které nám zmapovali uplatnění mužů a žen na různých pracovních pozicích.